Leidinggevende travel & hospitality

Crebocode 25352 Leerweg BOL Niveau 4

Certificaten en schoolverklaringen

Het is mogelijk om, nadat je bepaalde zaken hebt afgerond, een certificaat of schoolverklaring te krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer informatie kun je terecht bij de opleidingsmanager of het onderwijsteam van jouw opleiding.

Daarnaast kun je studiepunten behalen gedurende de opleiding door te:

helpen bij informatieavonden,

bij de intake,

bij voorlichtingsactiviteiten,

door als buddy op te treden.

In leerjaar één zal je minimaal twee studiepunten moeten behalen door deelname aan bovenstaand activiteiten. Deze activiteiten zal je met minimaal een voldoende moeten afronden. In de loop van het schooljaar zal via de studieloopbegeleider duidelijk worden waar en wanneer je je kunt opgeven.