Aftersales Mobiliteitsbranche (Serviceadviseur Mobiliteitsbranche)

Crebocode 25219 Leerweg BBL Niveau 3

Het kwalificatiedossier

In het kwalificatiedossier staat de inhoud van jouw opleiding. De kwalificatiedossiers zijn door de minister vastgesteld. Elke mbo-opleiding in Nederland werkt met deze kwalificatiedossiers.

In het kwalificatiedossier voor dat beroep staan kerntaken beschreven. Kerntaken zijn werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een beroep en die een groot deel van de tijd innemen bij het uitoefenen van dat beroep. Een kerntaak is meestal weer onderverdeeld in een aantal werkprocessen. Een werkproces is vaak een stap binnen een kerntaak, zoals ‘voorbereiding’, ‘uitvoering’ of ‘afronding’.