Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Klachten over het examen

Tegen maatregelen en besluiten betreffende examinering kun je in eerste instantie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie van je opleiding.

Tegen een beslissing van de examencommissie of de examinatoren kun je beroep aantekenen. Dit doe je door een brief of een e-mail te schrijven aan de Commissie van Beroep voor de Examens van het Deltion College. De commissie behandelt het beroep volgens het Reglement Commissie van Beroep voor Examens Deltion College.

De commissie stelt jou, de examencommissie en het College van Bestuur op de hoogte van het bindend advies, dat de commissie geeft. Je stuurt het beroepschrift per post of per email aan het secretariaat van de commissie (Postbus 565, 8000 AN te Zwolle of klachtencommissie@deltion.nl)

Op de datum van ontvangst voorziet de commissie het beroepschrift van een dag stempel. Daarna wordt het beroepschrift op dezelfde dag doorgestuurd naar de commissie. Bij het SSC kunnen de medewerkers je helpen met het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.