Werktuigkundige Installaties (Montage) (Eerste monteur utiliteit)

Crebocode 25348 Leerweg BBL Niveau 3

De kosten

Iedere school krijgt geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De school gebruikt dit geld om de salarissen van het personeel te betalen en het gebouw in te richten en te onderhouden.