Dienstverlening

Crebocode 23189 Leerweg BOL Niveau 2

De examinering

In je opleiding doe je examen. We toetsen wat je allemaal geleerd hebt, zowel tijdens de lessen op school als in de praktijk. Zo laat je zien of je alle kerntaken, werkprocessen en generieke vakken voldoende kent en/of kan toepassen, dit zijn de exameneisen. Ook word je getoetst op de diploma eisen bpv en Burgerschap.

De examens zijn onderdeel van het examenplan. Hierin staat hoe en wanneer in je opleiding de examens plaatsvinden. De algemene regels en afspraken die hier gelden, vind je in het Examenreglement van het Deltion College. Wil je het volledige Examenreglement lezen? Dat kun je vinden op Mijn Deltion (https://stdeltion.sharepoint.com/sites/stdssw/opleiding/SitePages/Examens.aspx).

Bij de start van je opleiding krijg je een toelichting op het examenplan. Heb je daarna nog vragen? Klop dan zeker even bij je (studie)loopbaanbegeleider aan.