Leidinggevende international hospitality

Crebocode 26008 Leerweg BOL Niveau 4

Aanvullende informatie over jouw opleiding

Hospitaltiy

In de hospitality branche staat dienstverlening bovenaan, dus ook in de functie van leidinggevende International Hospitality.

Afhankelijk van de omgeving zal je tijdens je functie in aanraking komen met diverse rollen in de communicatie met gasten en moet je in staat zijn in elke rol het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Je moet goed kunnen organiseren en werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als leidinggevende International Hospitallity moet je beschikken over goede sociale vaardigheden en ben je ondernemend in denken en werken. Van je studieloopbaanbegeleider krijg je meer informatie over het kledingprotocol voor ieder bedrijf.

Studiereizen

Tijdens de opleiding vinden er excursies en studiereizen plaats. Opgave voor deze excursies en/of studiereizen verplicht tot deelname en dus betaling.

Criteria leerjaar 1 BSA cohort 2020

· Criteria voor een positief bindend studie advies i.h.k.v. de Toelatingswet

· De eisen zijn vrij algemeen, maar wel duidelijk

· Uitzonderingen worden altijd in het leerjaaroverleg of het team besproken

· De studenten krijgen op z’n vroegst op 1 februari uiterlijk 2 weken na einde periode 2, nadat de resultaten van periode 2 bekend zijn, een voorlopig advies en krijgen dit schriftelijk bevestigd per brief

· De studenten krijgen op z’n vroegst op 1 mei uiterlijk 2 weken na einde periode 3 een definitief en bindend advies en krijgen dit schriftelijk bevestigd per brief

· SLB-er is niet diegene die de student een advies geeft, het team formuleert het advies, slb-er verzorgt wel de communicatie richting de student

· Alle onderstaande criteria van periode 1 en 2 worden in het voorlopig advies meegenomen. Alle resultaten van periode 1, 2 en 3 worden meegenomen in het definitieve advies

Studenten moeten voldoen aan onderstaande criteria:

1. Een positieve en actieve werkhouding

2. De student is vriendelijk, klantgericht en gastvrij

3. De student hanteert normaal taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk (geen straattaal)

4. De student doet actief mee met de lessen, levert tijdig zaken in en stelt zich lerend op

5. De student is aanwezig en op tijd in de lessen

6. De student laat een positieve beroepsontwikkeling zien

Bij niet voldoen aan de criteria wordt de student besproken in de studentbespreking en kan het team besluiten tot een negatief bindend studieadvies en dat de student de opleiding moet verlaten: