Kok

Crebocode 25180 Leerweg BBL Niveau 2

Examenplan

In het examenplan staat welke, hoe en wanneer in de opleiding examens plaatsvinden. Het betreft hier alleen de examens die meetellen voor een bepaald onderdeel waarmee je uiteindelijk je diploma (of certificaat) kunt behalen.

De algemene regels en afspraken die hier gelden, staan in het Examenreglement van het Deltion College. Het gehele examenreglement kun je vinden op Mijn Deltion (Reglementen bij Deltion Catalogus). Bij de start van de opleiding wordt ook de examinering verder toegelicht.

Als je ingeschreven wordt als Extraneus is het eerste examen kosteloos, voor herkansing zal er per examen een bedrag in rekening worden gebracht. De bedragen die hiervoor staan worden genoemd in het examenregelement.

Als je nog vragen hebt, kun je deze aan je loopbaanbegeleider stellen.

Klik op onderstaande links voor het examenplan van jouw opleiding.

Om de instructie van praktijkexamens in te zien, open je het onderstaande bestand.