Allround medewerker facilitaire dienstverlening

Crebocode 25609 Leerweg BOL Niveau 3

De examinering

In je opleiding doe je examen. We examineren wat je allemaal geleerd hebt, zowel tijdens de lessen op school als in de praktijk. Zo laat je zien of je alle kerntaken, werkprocessen en generieke vakken voldoende kent en/of kan toepassen, dit zijn de exameneisen. Ook moet je voldoen aan de diploma eisen bpv en Burgerschap.

De examens zijn onderdeel van het examenplan. Hierin staat hoe en wanneer in je opleiding de examens plaatsvinden. De algemene regels en afspraken die hier gelden, vind je in het Examenreglement van het Deltion College. Wil je het volledige Examenreglement lezen? Dat kun je vinden op de studentenportal onder ‘Opleiding & stage’ - ‘Je opleiding & school’ - ‘Examens’.

Bij de start van je opleiding krijg je een toelichting op het examenplan. Heb je daarna nog vragen? Klop dan zeker even bij je loopbaanontwikkelbegeleider aan.