Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra)

Crebocode 25105 Leerweg BOL/BBL Niveau 4

De kosten

Iedere school krijgt geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De school gebruikt dit geld om de salarissen van het personeel te betalen en het gebouw in te richten en te onderhouden.