Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

Crebocode 25104 Leerweg BOL/BBL Niveau 4

De opleiding

De opleiding die je gaat volgen kent een aantal eisen. Deze eisen staan in de Wet educatie en beroepsonderwijs en zijn vastgesteld door de Minister van Onderwijs en de Tweede en Eerste Kamer. De inhoud van een opleiding staat beschreven in het kwalificatiedossier waaraan ook het werkveld heeft meegewerkt.