Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

Crebocode 25104 Leerweg BOL/BBL Niveau 4

De kosten

Iedere school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geld voor de kosten van het geven van onderwijs. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het gebouw, inventaris en personeel.