Leidinggevende leisure & hospitality

Crebocode 25351 Leerweg BOL Niveau 4

Voorwoord

In deze studiegids vind je informatie over jouw toekomstige beroep, de opbouw van je opleiding en welke examens je gaat doen. Ook lees je welke kosten er aan jouw opleiding zijn verbonden. Het doel van de studiegids is dat je je een goed beeld kunt vormen van de inhoud, opbouw en planning van het onderwijs en de examens binnen jouw opleiding.

Er is ook een Algemene Informatiegids. Daarin vind je informatie over jouw school, het Deltion College. Denk hierbij aan praktische informatie over je rooster en loopbaanontwikkeling en -begeleiding tijdens je opleiding, welke regels er gelden en wat je moet doen bij een probleem, maar ook hoe je de weg vindt naar en in Deltion.

Jouw loopbaanontwikkelbegeleider neemt deze studiegids en de algemene informatiegids aan het begin van je opleiding met je door. Kijk beide gidsen eens door aan het begin van je opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van jouw opleiding en Deltion. Gebruik de gidsen als hulpmiddel als je vragen hebt of meer informatie zoekt.