Leidinggevende leisure & hospitality

Crebocode 25351 Leerweg BOL Niveau 4

De examinering

Je krijgt examens om te beoordelen of je bekwaam bent als beginnend beroepsbeoefenaar. Hiermee laat je zien of je voldoet aan alle kerntaken en flankerende vakken, dit zijn de exameneisen. Als je aan al de eisen van bpv en Loopbaan en Burgerschap voldoet heb je recht op het diploma, dit zijn de diploma eisen. De examens zijn opgenomen in het examenplan. In het examenplan staat hoe en wanneer in de opleiding examens plaatsvinden. De algemene regels en afspraken die hier gelden, staan in het Examenreglement van het Deltion College. Het gehele Examenreglement kun je vinden op Mijn Deltion.

Bij de start van de opleiding wordt het Examenplan verder toegelicht.

Als je nog vragen hebt, kun je deze aan je loopbaanontwikkelbegeleider stellen.