Leidinggevende travel & hospitality

Crebocode 25352 Leerweg BOL Niveau 4

De kosten

Iedere school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geld voor de kosten van het geven van onderwijs. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het gebouw, inventaris en personeel.