Leidinggevende travel & hospitality

Crebocode 25352 Leerweg BOL Niveau 4

Addendum n.a.v. COVID-19 cohort 2019

In onderstaand document kun je terugvinden wat de (grote) wijzigingen in jouw onderwijs- en examenprogramma zijn ten gevolge van COVID-19. Dit addendum kan gedurende de tijd nog verder bijgewerkt worden.