Allround Schoonheidsspecialist

Crebocode 25403 Leerweg BOL Niveau 4

Generiek onderwijs

Naast de kerntaken en werkprocessen uit het basis- en profieldeel, bestaat jouw opleiding ook uit een algemeen deel. Dit algemene deel is voor alle mbo-opleidingen verplicht. Binnen het Deltion College noemen we dit deel ‘generiek onderwijs’. Onder generiek onderwijs vallen de volgende vakken:

  • Nederlands;

  • Rekenen;

  • Engels (verplicht bij een opleiding op niveau 4);

  • Burgerschap.