Allround Schoonheidsspecialist

Crebocode 25403 Leerweg BOL Niveau 4

Aanvullende informatie over jouw opleiding

Voorwaarden

We hebben een opleidingsplanning, waarbij we een logische opbouw van alle onderdelen hanteren. Het is uiteraard de bedoeling dat je per leerjaar:

- de lessen volgt

- aan de opdrachten en voortgangstoetsen voldoet

- deelneemt aan de aangeboden examens en deze behaalt

- voldoet aan de diploma eisen

Bovenstaande punten gelden voor alle onderdelen, dus ook voor de keuzedelen

De examens en diploma eisen staan in het examenplan.

Om van leerjaar 1 naar leerjaar 2 te gaan moet je naast het behalen van de aangeboden examens de stage hebben afgerond (urenverantwoording, opdrachten en eindgesprek), burgerschap hebben afgerond (inclusief sport), slb-reader helemaal af hebben.

Om van leerjaar 2 naar leerjaar 3 te gaan moet je naast het behalen van de aangeboden examens de stage hebben afgerond (urenverantwoording, opdrachten en de slb-reader helemaal af hebben. Voor wat betreft de examens: kerntaak 1 moet volledig zijn behaald.

Tijdens de studentenbesprekingen die het team regelmatig houdt, bekijken we per student hoe deze ervoor staat. De teambeslissing omtrent de voortgang wordt jou door je studieloopbaanbegeleider verteld en toegelicht.

Bovenstaande voorwaarden en de criteria met betrekking tot Bindend Studieadvies (BSA) worden uitgelegd in de SLB lessen

O pleidingsspecifieke eisen

Tijdens de praktijklessen en praktijkexamens dien je je aan specifieke kleding- en gedragsvoorschriften te houden. Deze voorschriften worden tijdens de intake en eerste praktijklessen uitgelegd. Houd je je niet aan deze voorschriften, dan is (actieve) deelname aan de betreffende praktijkles of examen niet toegestaan. Tijdens de intake heb je onderstaand toestemmingsformulier getekend:

Toestemmingsformulier opleidingseisen BB&C

Regels en afspraken omtrent praktijkexamens

-Examens worden gepland met externe onafhankelijke assessoren. Het verplaatsen of ruilen van een examen op eigen initiatief is niet mogelijk.

-Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikt model.

-Je mag maximaal twee modellen meenemen naar je examen. Mochten beide modellen zijn toegelaten tot het examen dan mag het tweede model invallen voor een andere student in diezelfde groep waarvan het model is afgekeurd. Er mag niet gewisseld worden tussen groepen of lokalen.

-Wanneer een model niet aan de gestelde eisen voor het betreffende examen voldoet kan de student niet deelnemen aan het examen. Dit geldt niet als gemiste kans.

-Tijdens het examen werk je niet op je eigen model, er wordt middels loting of een schema gewisseld.

-Bij ziekte voor een examen dien je dit voorafte melden en aan te tonen:

1. Een mail naar mw. Postma (tpostma@deltion.nl)

2. Een mail naar je SLB'er

3. Een melding van ziekte in Rapid

Door ziekte niet kunnen deelnemen aan het examen, geldt dan niet als gemiste kans.

Deze regels gelden in het bijzonder voor praktijkexamens van de opleiding (Allround) Schoonheidsspecialist. Voor overige examenregels wordt verwezen naar het examenreglement.

Een examen wordt gepland in de periode waarin de lessen worden aangeboden en afgerond. Een herkansingsmogelijkheid volgt in de periode daarna. Ben je niet geslaagd voor het betreffende onderdeel, dan moet een derde kans aangevraagd worden bij de examencommissie. Dit zal tevens de laatste kans zijn. De derde kans wordt in de meeste gevallen pas een heel jaar later of aan het eind van de opleiding aangeboden en afgerond.

Bindend Studie Advies (BSA):

De criteria voor een positief bindend studie advies i.k.v. de Toelatingswet zijn voor jouw opleiding:

  1. Je hebt een positieve en actieve werkhouding. Je bent vriendelijk, klantgericht en gastvrij. Je hanteert normaal taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk (geen straattaal). Je doet actief mee met de lessen, levert tijdig zaken in en je stelt je lerend op. Je houdt je aan de regels op het toestemmingsformulier.

  2. Jouw aanwezigheid is minimaal 87% en je bent op tijd in de lessen.

  3. Je loopt stage en je hebt op tijd de gegevens voor de POK doorgegeven. Je hebt een voldoende voor het voortgangsgesprek in de BPV (het ‘middengesprek’).

  4. Het gemiddelde cijfer van jouw voortgangstoetsen is minimaal 5,5. Je bent ‘bij’ met het aantal vlaggen voor SportEc.

Met studenten voor wie een voorlopig negatief studieadvies geldt, maken we tijdig individuele afspraken.