AV-productie (Fotograaf)

Crebocode 25195 Leerweg BOL Niveau 4

Examenplan

In het examenplan staat welke, hoe en wanneer in de opleiding examens plaatsvinden. Het betreft hier alleen de examens die meetellen voor een bepaald onderdeel waarmee je uiteindelijk je diploma (of certificaat) kunt behalen.

De algemene regels en afspraken die hier gelden, staan in het Examenreglement van het Deltion College. Het gehele examenreglement kun je vinden op Mijn Deltion (Reglementen bij Deltion Catalogus). Bij de start van de opleiding wordt ook de examinering verder toegelicht.

Als je nog vragen hebt, kun je deze aan je Studieloopbaanbegeleider (SLB) stellen.

Het examenplan wordt aan het begin van de opleiding verstrekt en is altijd ter inzage via je SLB-er.