Verzorgende IG

Crebocode 25656 Leerweg BOL Niveau 3

Aanvullende informatie over jouw opleiding

Voorbeeldfunctie

Als student functioneer je op het Deltion College en ga je om met medestudenten en leraren. Het Deltion College verwacht dat je een goede studiehouding*) vertoont. In je houding en gedrag op school laat je zien dat je een geschikte kandidaat bent voor de opleiding die je gekozen hebt. Op je stage stel je je op volgens de regels en gewoontes van de bpv-instelling. Vanuit een juiste beroepshouding**) ontwikkel je je tot een professionele medewerker.

*) Studiehouding

Je hebt een beroepsopleiding gekozen die bij je past en je laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuze. Kortom, je laat zien dat je kunt en wilt leren en dat je:

 • De regels en voorschriften van de school naleeft;

 • Op tijd en positief aanwezig bent op school (Rapid)

 • Respectvol naar anderen bent, ook bij gebruik van sociale media;

 • Aanwezig bent tijdens de lessen;

 • Feedback van leraren en medestudenten toepast

 • Communiceert en overlegt;

 • Afspraken nakomt;

 • Samenwerkt;

 • Huiswerk maakt en opdrachten inlevert volgens de planning;

 • Voldoende voortgang boekt (zichtbaar in RIS);

 • Regelmatig communiceert met je coach;

**) Beroepshouding

Je kunt functioneren op een bpv-instelling en je kunt omgaan met cliënten, collega’s en netwerk van de client. Kortom: je laat zien dat je geïnteresseerd bent in het beroep en beschikt over basisvaardigheden die je kunt en wil ontwikkelen.

Dit houdt ook in dat je:

 • De regels en voorschriften op een bpv instelling naleeft;

 • Positief aanwezig bent op je bpv instelling

 • Respectvol naar anderen bent, ook in sociale media;

 • Een positief voorbeeld bent voor cliënten;

 • Communiceert en overlegt over je functioneren, opdrachten en examenopdrachten;

 • Afspraken nakomt;

 • Initiatief toont;

 • Voldoende voortgang boekt (zichtbaar in RIS)

 • Jezelf respresentatief kleedt;

 • Interesse toont in collega’s, cliënten en het netwerk van cliënten;

 • Feedback van je werkbegeleid(st)er(s) toepast;

 • Ontwikkeling laat zien in je professionaliteit.

Studieadvies

Indien de docenten twijfelen, op basis van je studie- en /of beroepshouding, aan je geschiktheid voor de opleiding vormen bovenstaande aandachtspunten de basis voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt samen met jou (en je ouders/verzorgers) besproken of je de opleiding kunt voortzetten. De uitkomst van het gesprek kan zijn:

 • Positief: na een uitleg en bespreking ga je verder met je opleiding.

 • Twijfel: je krijgt een contract waarin afspraken staan.

 • Negatief: je stopt met de opleiding.

Bij een negatief studieadvies wordt altijd de opleidingsmanager betrokken.

Je krijgt een negatief bindend studieadvies als je:

 • Aan het eind van het schooljaar meer dan 20% absent bent geweest

 • Aan het eind van het schooljaar fase 1 van je opleiding niet afgerond hebt

 • Je gedrag vertoont wat niet past binnen de beroepshouding (zie 3.8)

 • Je studiehouding niet past bij wat de opleiding van je verwacht (zie 3.8)

In de meeste gevallen zal het studieadvies positief zijn.