Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Certificaten en schoolverklaringen

In de “Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs” is opgenomen aan welke beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen een certificaat is verbonden. De inhoud van deze certificaten is te vinden in het “certificatenloket” van SBB. Er kunnen certificaten worden vastgesteld voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding of voor keuzedelen. Voorwaarde is wel dat zij een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt. Behaalde mbo-certificaten worden, net als behaalde mbo-diploma’s, geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Studenten die een opleiding afronden met het mbo-diploma, ontvangen geen certificaten voor onderdelen van deze opleiding. Studenten die een diplomagerichte opleiding voortijdig verlaten, kunnen wel een mbo-certificaat krijgen. Ze moeten dan het onderdeel hebben gehaald waarvoor OCW een mbo-certificaat heeft vastgesteld.

De examencommissie reikt een mbo-verklaring uit aan:

  • alle studenten die niet meer aan een school zijn ingeschreven, jonger zijn dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie hebben behaald, aan wie geen diploma of certificaat kon worden uitgereikt, maar die wel ten minste een waardering hebben behaald voor (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding.

  • andere studenten die hierom verzoeken en de beroepsopleiding zonder diploma of certificaat verlaten, maar wel een waardering hebben behaald voor (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding.