Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Klachten over het examen

Heb je bezwaar tegen maatregelen of besluiten die te maken hebben met het examen? Vul dan het klachtenformulier in dat te vinden is op de studentenportal onder de menuknop ‘Jouw mening’ en vervolgens ‘Klachtenregeling’. Je kan ook een papieren klachtenformulier afhalen bij het SSC. Het ingevulde formulier kun je mailen naar klachtencommissie@deltion.nl of per post sturen naar Postbus 565, 8000 AN te Zwolle. De examencommissie neemt een beslissing over jouw bezwaar.

Je kunt beroep aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie. Dit betekent dat je het niet eens bent met hun beslissing. Dit doe je door het indienen van een beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens van het Deltion College. Hiervoor kun je hetzelfde klachtenformulier gebruiken als bij het indienen van een klacht of bezwaar. De commissie geeft een bindend advies en informeert jou, de examencommissie en het College van Bestuur daarover.

Op de datum van ontvangst zet het secretariaat van de commissie een dagstempel op het beroepschrift. Daarna wordt het beroepschrift op diezelfde dag doorgestuurd naar de commissie. Heb je hulp nodig bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep? De medewerkers van het SSC kunnen je helpen.