Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

Crebocode 25104 Leerweg BOL/BBL Niveau 4

Jouw beroep

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je bezig met alles wat nodig is om een gebouw te ontwerpen, te bouwen, te beheren en te onderhouden. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, voer je projecten en metingen uit en houd je je bezig met de planning en de kosten. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Je stelt dan begrotingen en plannen op en stuurt kleine teams aan waarbij je een controlerende en coördinerende taak hebt. Als middenkaderfunctionaris bouw werk je bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties, aannemers of architectenbureaus als CAD-tekenaar, bouwkundig medewerker, calculator, uitvoerder, werkvoorbereider of toezichthouder.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig

 • je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

 • je bent nauwkeurig

 • je bent zorgvuldig

 • je bent handig

 • je hebt rekenkundig en ruimtelijk inzicht

 • je bent communicatief vaardig

 • je kan goed plannen en organiseren

 • je bent op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebied

School en stage (BOL variant)

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en zijn stages een onderdeel van het programma. Van de in totaal 4 jaar van de opleiding breng je 60% op school door en 40% bij erkende leerbedrijven. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

School en werk (BBL variant)

Voor wie?

 • Bij aanvang van de opleiding dien je passend werk te hebben bij een voor deze opleiding erkend leerbedrijf of hier op korte termijn zicht op te hebben.

 • Ben je in het bezit van een diploma mbo-niveau 3 in bouw en infra, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kunt doorlopen.

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 1 dag of 2 avonden per week naar school en je werkt 4 à 5 dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Gedurende de opleiding werk je aan een aantal onderwerpen die in je toekomstig beroep aan de orde komen. Je concentreert je vooral op het ontwerp en beheer van bouwwerken. Zo leer je hoe je een bouwopdracht uitwerkt, hoe je projecten daarin voorbereidt, hoe je deze moet uitvoeren en ook hoe je hetgeen er gebouwd is beheert en onderhoudt. Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding o.a. leert (bestek)tekeningen te maken, materialen en producten te kiezen en kostenramingen en werktekeningen te maken. Ook leer je klanten te adviseren en de voortgang van projecten te bewaken. Je leert hoe je bouwplaatspersoneel moet aansturen en planningen en begrotingen moet beheren. Je voert kwaliteitscontroles uit en doet de projectadministratie. Voor het beheren en onderhouden van gebouwen leer je inspecties doen en hoe je klachten moet afhandelen. Voor alle onderdelen geldt dat je een deel van de opleiding in de beroepspraktijk volgt.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)

 • Nederlands

 • Rekenen

 • Engels

 • Sport

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor het schooljaar 2019-2020 maken we voor het einde van het eerste schooljaar bekend.

Examinering en diplomering

Tijdens je opleiding krijg je te maken met voortgangstoetsen en examens. Voortgangstoetsen zijn een hulpmiddel om jou en je omgeving (leraren, ouders, verzorgers) te laten zien welke kennis en vaardigheden je beheerst en op welke onderdelen je je nog kunt verbeteren. Je bespreekt je studievoortgang regelmatig met je studieloopbaanbegeleider. Hij begeleidt en adviseert je en schakelt, indien nodig, extra ondersteuning in. De examens zijn er om te beoordelen of je bekwaam bent als beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan alle kerntaken. De vakken Nederlands, rekenen en Engels (alleen op niveau 4) en het vak Loopbaan & Burgerschap zijn verplichte vakken en kennen een examen. Op welke manier deze examens meetellen kun je terugvinden in het examenplan. Naast het afleggen van examens moet je in ieder geval de laatste stage of werkperiode met een voldoende afronden. Als je aan al deze eisen voldoet heb je recht op het diploma. De beschrijving van de examens vind je in het examenplan van de opleiding.

Persoonlijke begeleiding

Als student heb je een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren in het hbo, in deeltijd of in voltijd.