Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Het kwalificatiedossier

Elke mbo-opleiding in Nederland werkt met kwalificatiedossiers. Hierin staat de inhoud van een opleiding beschreven. Het kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Hierin staat beschreven welke kennis en vaardigheden jij aan het eind van je opleiding moet bezitten. Met andere woorden: wat je moet kennen en kunnen als je je diploma hebt.

Het beschrijven van de inhoud van een opleiding gebeurt in samenwerking met professionals uit het werkveld. Zij weten immers uit de praktijk wat je moet leren om je beroep straks goed uit te voeren.

In het dossier staat dus wat je aan het eind van jouw opleiding moet kennen en kunnen. We noemen dit kerntaken. Dit zijn werkzaamheden die bij een beroep horen en die een groot deel van de tijd innemen bij het uitvoeren daarvan. Een kerntaak is meestal weer onderverdeeld in een aantal werkprocessen, zoals voorbereiding, uitvoering en afronding.