Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Theorie en vaardigheden

Een opleiding in het mbo is opgebouwd uit verschillende delen:

Een beroepsspecifiek deel Hierbij leer je de theorie en praktijk van jouw toekomstige beroep.

Een generiek of algemeen deel Hierbij volg je de algemene vakken Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels (verplicht bij een opleiding op niveau 4).

Keuzedelen De keuzedelen zijn een vast onderdeel van je opleiding en zijn ook onderdeel van het examen.