Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Generiek onderwijs

Naast de kerntaken en werkprocessen uit het basis- en profieldeel, bestaat jouw opleiding ook uit een algemeen deel. Dit algemene deel is voor alle mbo-opleidingen verplicht. Binnen het Deltion College noemen we dit deel ‘generiek onderwijs’. Onder generiek onderwijs vallen de volgende vakken:

  • Nederlands;

  • Rekenen;

  • Engels (verplicht bij een opleiding op niveau 4);

  • Burgerschap.

Meestal maak je de examens voor de generieke vakken na de eerste helft van je opleiding. Het is mogelijk om deze in het eerste deel van de opleiding af te ronden. Als je hier gebruik van maakt betekent dit:

a) vrijstelling van examinering geeft geen vrijstelling van onderwijstijd.

b) vrijstelling van examinering geeft geen vrijstelling van onderhoudsplicht.

c) de vakdocent/loopbaanontwikkelbegeleider zoekt samen met de student naar een (betekenisvolle) manier van het onderhouden en ontwikkelen van zijn/haar taal- en rekenniveau, bij voorkeur aansluitend bij beroeps- burgerschaps- en/of loopbaancontexten.

d) de opleiding kan aan het eind van de opleiding aantonen hoe de student gewerkt heeft aan niveaubehoud op taal- en rekenen (wettelijke verplicht). Dit is vrij in te vullen door de opleiding (zie c).