Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Theorie en vaardigheden

Een opleiding in het mbo is opgebouwd uit verschillende delen; Een beroep specifiek deel; Hierbij leer je de theorie en praktijk van jouw toekomstige beroep.

Een generiek of algemeen deel; Hierbij volg je de algemene vakken Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels (verplicht bij een opleiding op niveau 4) Keuzedelen; De keuzedelen zijn een vast onderdeel van je opleiding en zijn ook onderdeel van het examen.