Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Beroepspraktijkvorming

Op het Deltion College leer je op school én in de praktijk. Leren in de praktijk noemen we beroepspraktijkvorming, in het kort: bpv. Dit doe je binnen een onderneming, instelling of organisatie die door het SBB is erkend.

SBB erkent bedrijven als je er belangrijke vaardigheden voor jouw opleiding kunt leren en je goede begeleiding krijgt bij je werkzaamheden. De begeleider binnen het bpv- bedrijf noemen we praktijkopleider, leermeester of werkbegeleider. De leraar die jou vanuit school begeleidt in de bpv noemen we de bpv-begeleider. Je kunt je diploma alleen behalen als je bpv volgt en met een voldoende afsluit.

Wil jij je ideale bpv-bedrijf vinden? Kijk dan op stagemarkt.nl/zoeken Wil jij je bpv doen in een bedrijf dat nog niet erkend is door het SBB? Dan kan dit bedrijf vóór de start van jouw bpv-periode een erkenning aanvragen. Dat kan via de website s-bb.nl /bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Praktijkovereenkomst (POK)

In een praktijkovereenkomst (POK) staan de afspraken tussen jou, Deltion en het bedrijf waar je je bpv volgt. Al deze partijen ondertekenen de POK. Als je minderjarig bent, ondertekenen je ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat de POK ingevuld én ondertekend is vóórdat je de bpv start. Onder andere omdat je dan pas verzekerd bent voor je bpv.

In de POK zijn belangrijke afspraken over de bpv vastgelegd, zoals:

  • de begindatum en einddatum van de bpv;

  • het totaal aantal te volgen bpv-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren;

  • het adres van het bedrijf waar je de bpv doet;

  • de naam van de bpv-begeleider die jou vanuit school begeleidt;

  • het deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je tijdens de bpv moet behalen, en de beoordeling daarvan;

  • om welke redenen en hoe een overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wanneer een bedrijf vraagt naar een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moet je deze kunnen geven. De verklaring kun je aanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven bent. Sommige bedrijven geven een vergoeding voor de aanvraag. Als het bedrijf de aanvraag niet vergoedt, komen de kosten voor jouw eigen rekening.