Kok

Crebocode 25180 Leerweg BBL Niveau 2

Matching

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Voor informatie m.b.t. een werkplek kun je terecht bij het opleidingsteam. Zoals eerder gezegd kan het opleidingsteam ondersteuning bieden bij het vinden van een werkplek. Tijdens de voorlichting en de intake word je verwezen naar de website: www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. Hier kun je zoeken naar een erkend leerbedrijf voor het te volgen schooljaar. Of een leerbedrijf wel of niet geaccrediteerd is kun je nagaan op de site: www.s-bb.nl

Je moet je bpv lopen in een geaccrediteerd (goedgekeurd) horecabedrijf.

Voor de duur van de bpv periode wordt een praktijkovereenkomst (POK) afgesloten tussen het leerbedrijf, het Deltion College en de student.