Kok

Crebocode 25180 Leerweg BBL Niveau 2

Afronding/Beoordeling

Tijdens je opleiding bouw je een portfolio (verzameling van studieprestaties) op.

Twee proeves vinden plaats in het leerbedrijf. Het praktijkexamen vindt plaats op school.

De BPV van het laatste jaar (examenjaar) moet met een voldoende worden afgesloten. Het formulier “ beoordeling BPV” is bewijsmateriaal in het examendossier.

Tevens moet je een urenverantwoording overleggen. Dit kan door middel van een urenboekje, minimaal 650 uur per jaar.

Voor de BBL geldt in het geval van disfunctioneren dat de arbeidsovereenkomst wordt verbroken. Mocht er binnen de vastgestelde termijn geen nieuw leerbedrijf worden gevonden, dan heeft dat gevolgen voor de voortgang van de opleiding. Mocht dit zich voordoen, dan zal er in overleg met je loopbaanbegeleider gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

De BPV van het laatste jaar (examenjaar) moet met een voldoende worden afgesloten. Het formulier “ beoordeling BPV” is bewijsmateriaal in het examendossier.