Kok

Crebocode 25180 Leerweg BBL Niveau 2

Tijdens de BPV

Het bedrijf waar de BPV plaats vindt zorgt ook voor de begeleiding. Jouw BPV leraar komt minimaal twee maal per jaar op je werkplek om de voortgang te bespreken. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van een BPV protocol. Bij de start van je opleiding ligt vast wat er van je wordt verwacht in het leerbedrijf en wanneer dit gerealiseerd moet zijn.

De belangrijke algemene afspraken over de BPV worden vastgelegd in een praktijkovereenkpomst. De praktijkovereenkomst (POK genoemd) moet ingevuld zijn voordat je aan een BPV periode begint. Hierin staat de belangrijkste informatie zoals: hoe lang de BPV periode duurt, het totaal aantal uren wat je werkt, de adresgegevens van het bedrijf en de naam van de BPV begeleider.

Begeleiding op school: je krijgt een loopbaanbegeleider (lob'er) toegewezen, je hebt regelmatig een voortgangsgesprek met je loopbaanbegeleider, deze gesprekken worden vastgelegd in een digitaal begeleidingssysteem.

De student zit in een leerwerktraject en gaat één dag in de week naar school en leert/werkt drie à vier dagen in de week in een voor zijn/haar opleiding erkend leerbedrijf.