Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Onderwijs en BPV planning

Leerjaar 1

Vak

P1

P2

P3

P4

HOSP

3

3

3

BPV

LOB

3

3

3

BCK

3

2

2

I&A

4

4

4

B&O L

8

4

4

Burgerschap

2

2

2

VAKNL

2

2

Nederlands

2

2

2

Engels

2

2

2

Rekenen

2

2

2

KZD Spaans

2

2

Duits

2

2

2

Sport

2

2

2

Leisure

3

3

33

35

35

600

Leerjaar 2

Vak

P1

P2

P3

P4

HOSP

3

3

3

5

LOB

2

2

2

2

BCK

2

2

3

3

I&A

4

4

4

B&O L

6

4

4

4

M&S/BS

1

2

Burgerschap

1

1

1

1

Nederlands

1

1

2

2

Engels

2

2

2

2

Rekenen

1

1

1

1

KZD Spaans

2

2

2

2

Duits

2

2

2

2

22

25

28

28

Leerjaar 3

Vak

P1

P2

P3

P4

LOB

2

2

BPV

I&A

B&O L

6

6

Nederlands

2

1

Engels

2

2

Rekenen

1

1

Spaans

2

2

Duits

2

2

Burgerschap

2

EHBO

2

KZD INT

2

2

KZD OG

3

3

KZD SPH

2

2

28

23

600