Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Theorie en vaardigheden

Het kwalificatiedossier is te verdelen in een basis- en profieldeel. In deze delen staat beschreven welke kennis en vaardigheden jij aan het eind van je opleiding moet kennen en kunnen.