Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Keuzedelen

Een opleiding in het mbo is opgebouwd uit een algemeen deel (Nederlands, rekenen, Engels en Burgerschap), een beroepspecifiek deel en keuzedelen. De keuzedelen zijn een vast onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen uit verschillende, door de opleiding aangeboden, keuzedelen. In overleg met je loopbaanontwikkeling en -begeleider kies je uit de door de opleiding aangeboden keuzedelen.

De opleiding heeft bij haar aanbod van keuzedelen gebruik moeten maken van een door de Minister van Onderwijs vastgestelde lijst van keuzedelen.

Het kan zijn, dat jij een specifiek keuzedeel wilt volgen dat jouw opleiding niet aanbiedt maar dat wel aangeboden wordt door een andere opleiding binnen Deltion. In overleg met je slb’er kun je dan een verzoek indienen bij de examencommissie om dit specifieke keuzedeel te mogen volgen. Zij zullen dit verzoek beoordelen, een keuzedeel mag namelijk niet je eigen opleiding overlappen en het moet uitvoerbaar en organiseerbaar zijn binnen jouw rooster. Mocht je dit willen doen ga dan minimaal vier tot zes weken voorafgaand aan het keuzemoment in gesprek met je slb’er.

Disclaimer:

Wanneer je een niet-gekoppeld keuzedeel aanvraagt (artikel 7.2.7 lid 10 WEB) ben je zelf verantwoordelijk voor het eventuele risico van het niet kunnen volgen van dit keuzedeel.

Deltion neemt de procedure altijd in acht, maar zal in geval van een niet te organiseren keuzedeel of overlap, het keuzedeel niet kunnen aanbieden. Je dient dan zelf op tijd een ander keuzedeel te kiezen.

Hoewel Deltion zorgvuldigheid bij het samenstellen, onderhouden en actualiseren van de aangeboden informatie in acht neemt, verdient het aanbeveling regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie is aangevuld.