Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Flankerend Onderwijs

Naast de kerntaken en werkprocessen krijg je ook een algemeen deel. Dit algemene deel is voor alle mbo-opleidingen verplicht. Binnen het Deltion College noemen we dit deel “Flankerend onderwijs”.

Onder Flankerend Onderwijs vallen de volgende vakken:

▪ Nederlands;

▪ Rekenen;

▪ Engels (alleen niveau 4);

▪ Loopbaan en Burgerschap.