Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Beroepspraktijkvorming

Naast opleiden op school, leiden we je ook op in de praktijk. Dit noemen we beroepspraktijkvorming kortweg bpv. De bpv loop je binnen een bedrijf/instelling/ organisatie dat/die erkend is als bpv-bedrijf.

Dit betekent dat je daar de voor jouw opleiding belangrijke vaardigheden kunt leren en dat er goede begeleiding is. De begeleider in het bedrijf/instelling/organisatie noemen we praktijkopleider/ leermeester/werkbegeleider. Daarnaast heb je een leraar op school die je begeleidt in de bpv, die noemen we bpv-begeleider. Om een diploma te kunnen behalen, moet je bpv hebben gevolgd en met een voldoende hebben afgesloten. Dit is een diploma-eis.

Hieronder staat beschreven hoe in jouw opleiding de bpv is georganiseerd.