Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Ontwikkelingsgericht toetsen

Ontwikkelingsgericht toetsen is toetsen om van te leren. Met deze toetsen onderzoeken we wat je hebt geleerd en hoe je dat hebt gedaan. Hierdoor weet je waar je staat in je opleiding en waar je misschien extra aandacht aan moet geven. Soms kun je ook zelf onderzoeken of je genoeg geleerd hebt door bijvoorbeeld een kennistoets te maken op de computer.