Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Betrekken van ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s)

Bij het Deltion College vinden we het belangrijk dat ook je ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s) geïnteresseerd zijn in jou en de opleiding die jij volgt. Dus ben je leerplichtig of kwalificatieplichtig, dan krijgen zij ook toegang tot OSIRIS. In verband met het nieuwe systeem wordt de toegang voor ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s) lopende het schooljaar 2022-2023 ingericht. De informatie hierover wordt tezijnertijd gecommuniceerd. Zo kunnen zij dan op elke moment eenvoudig bekijken of je aanwezig bent bij de lessen.

Je ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s) kunnen alleen meekijken als jij daarvoor toestemming geeft. Heb je redenen waarom je jouw ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s) geen toegang wilt geven tot OSIRIS? Bespreek dit dan met je loopbaanontwikkelbegeleider. Net als alle andere gesprekken die jullie samen hebben, wordt ook hiervan een gespreksverslag opgeslagen in SB2.