Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Op welke wijze betrekt de opleiding de ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s)

Voordat de opleiding start is er voor ouders en studenten een (digitale) informatieavond over de start van de opleiding. Hier maken de ouders en de studenten kennis met de loopbaangeleider. In de eerste periode wordt er een ouderinformatieavond georganiseerd waarbij de eerste ervaringen worden gedeeld.