Assistant Fashion Tailor

Crebocode 25684 Leerweg BOL Niveau 3

Loopbaanbegeleiding

Op Deltion krijgt iedere student de begeleiding die nodig is om de opleiding goed te kunnen volgen. Daarom krijg je tijdens je opleiding je eigen loopbaanontwikkelbegeleider. Hij of zij is jouw contactpersoon als je vragen hebt. In de eerste week van je opleiding hoor je wie jouw loopbaanontwikkelbegeleider is. Hij of zij:

  • informeert je over de school en de opleiding;

  • helpt en adviseert je bij (studie)problemen;

  • voert regelmatig voortgangsgesprekken met je;

  • slaat hiervan een kort en bondig verslag en/ of de gemaakte afspraken op in SB2.

SB2

SB2 is het digitale studentendossier. Jij bent de eigenaar en je kunt altijd bij je loopbaanontwikkelbegeleider om inzage vragen in je dossier. Belangrijke informatie over jou is hierin opgenomen, net als de verslagen van de gesprekken met je loopbaanontwikkelbegeleider. Wanneer jij en je loopbaanontwikkelbegeleider vinden dat je hulp nodig hebt van speciale deskundigen, dan kan loopbaanontwikkelbegeleider je doorverwijzen naar het Studenten SuccesCentrum (SSC).